Coding the future

Webinar ไขความลับ Coding ทักษะใหม่แห่งอนาคต https://youtu.be/be2HL3TeXFMThailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 ร่วมกับ 42 Bangkok จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีภายใต้หัวข้อ Coding the Future : ไขความลับ Coding ทักษะใหม่แห่งอนาคต อนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ AI หรือซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานต่างๆ “Coding” กลายมาเป็นทักษะใหม่แห่งอนาคตที่เป็นทักษะพื้นฐานซึ่งจะใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นทักษะที่ทุกคนควรมี เพราะการเขียนโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้...