Webinar 3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล https://youtu.be/wG5U0tu4j-Y เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการเรียนออนไลน์ให้สนุกสุดปัง สำเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดย สถาบันกวดวิชา TOGETHER – “TOGETHER” กวดวิชายุคใหม่ พานักเรียนสอบติด ม.1 มาแล้วกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ โดย คุณวันวิการ์ รื่นสำราญ (ครูวัน) และ คุณชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ) เจ้าของสถาบัน TOGETHER...

Digital health skills

Webinar 3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล https://youtu.be/ODktJfJTpus Digital Health Skills: ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล – การบริหารพลังใจและพลังกายไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ – การบำบัดสุขภาวะกายและใจในยุคดิจิทัล” โดย ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล PrevPreviousพัฒนาศักยภาพให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ Nextการเรียนออนไลน์ให้ สนุกสุดปังNext
Webinar 3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล https://youtu.be/BLSt7CjDSLc พัฒนาศักยภาพให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ โดย ดร. เมธี จันทวิมล Managing Partner บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด และ CEO & Founder ของ Befin Academy PrevPreviousพูดภาษาอังกฤษ จริตแบบสาย ฝ. NextDigital health skillsNext