Asian Institute of Hospitality Management in academic association with Les Roches

lifelong_templete_AIHM-01-01

รายละเอียด :

AIHM ก่อตั้งโดย ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันเลส์ โรชส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาขาการบริการระดับโลก

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :