องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เลขที่บูท G17

รายละเอียดบริษัท :

นิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สนุกกับอาชีพวิทย์

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.nsm.or.th

เฟสบุ๊ก: NSM Thailand