Dreambox acting studio

Dreambox acting studio-01

รายละเอียด :

สถาบันสอนการแสดงแห่งแรกที่ผนึกกำลังจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังละครเวที วงการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนการแสดงที่แข็งแกร่ง และสร้างผลสัมฤทธิ์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตรสอนการแสดงครบวงจร ให้นักเรียนได้ฝึกฝน ต่อยอด และได้ทำการแสดงจริง ทั้งการแสดงบนเวที หน้ากล้อง การใช้เสียง การเต้น หลักสูตรการเรียนระยะยาวเพื่อให้เห็นพัฒนาการและเห็นผลได้จริง

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.dreamboxtheatrebkk.com 
Facebook : Dreambox Acting Studio