Thailand Lifelong Learning
& Education Expo 2023

งานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมแนวคิดด้านการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

งานนี้รวบรวมผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต (นักการศึกษา, นายจ้าง, ลูกจ้าง และแรงงานไทยทุกเพศทุกวัย) เพื่อให้สามารถมีอาชีพอย่างยั่งยื่นได้ตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านการปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาทักษะเดิมและการค้นหาทักษะใหม่ (new skills, reskill และ upskill)

เข้าถึง 15,000 นักเรียนผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ)!

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 บริษัทเพื่อโปรโมตโปรแกรมด้านการพัฒนาทักษะ, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรการศึกษาหลักและการศึกษาเพิ่มเติม, คลาสเรียนเพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 ราย (ทั้งผู้เข้าชมทั่วไปและพนักงานบริษัท) ที่กำลังมองหาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิม

มีอะไรจัดแสดงในงาน

THAILAND LIFELONG LEARNING & EDUCATION EXPO 2023

คอร์สเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและวัยรุ่น (Youth Academy)

 • คอร์สเสริมทักษะด้านภาษา
 • คอร์สเสริมทักษะด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์
 • คอร์สซัมเมอร์แคมป์และค่ายพัฒนาทักษะ
 • ทักษะสำหรับเด็กศตวรรษที่ 21

คอร์สพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงาน (Career Training & Professional Developments)

 • คอร์สเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร
 • ทักษะอาชีพสายเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 • หลักสูตรอบรมออนไลน์

คอร์สเสริมทักษะส่วนบุคคลและ อาชีพเสริม (Adult Education & Enrichments)

 • คอร์สเสริมทักษะทำอาหารและขนม
 • คอร์สการเงินและการลงทุน คอร์สเทรด คอร์สคริปโทเคอร์เรนซี
 • คอร์สออกแบบและกราฟิก
 • คอร์สอาชีพเงินล้านในยุคดิจิทัล เป็นต้น

ทำไมต้องมหกรรมการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน 2566

 • เสริมสร้างความรู้และทักษะแห่งอนาคต และการปรับใช้เทคโนโลยีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ สังคม และเศรษฐกิจ
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง และความยั่งยืนของอาชีพซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนของ การเรียนรู้เพื่ออนาคต ต่อยอดทักษะเดิมที่มีอยู่ พร้อมพัฒนาทักษะใหม่แห่งอนาคต เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับใช้เทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของอาชีพในประเทศไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาแรงงานสูงอายุ และยังเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 • สร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับใช้เทคโยโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาในประเทศไทย
 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แผนงาน และหลักสูตรของภาครัฐ ที่ช่วยสนับสนุนให้แรงงานไทยรับรู้ถึงประโยชน์ของการเรียนรู้สู่อนาคต เสริมสร้างพัฒนาการและโอกาสทางด้านการศึกษาส่วนบุคคล พร้อมความก้าวหน้าในการพัฒนาตนทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนของอาชีพ
 • เป็นแหล่งรวมของผู้เรียนรู้ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ทิศทาง ข้อคิด และแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • อำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างชีวิตของคนไทยสู่อนาคต ผ่านมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน
 • เป็นแนวทางในการส่งเสริมแรงงานไทยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเทคโนโลยี พร้อมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น

ใครบ้าง? ที่สามารถเข้างานได้

เด็ก วัยรุ่น
และผู้ปกครอง

นิสิต นักศึกษา

วัยทำงาน

วัยเกษียณ

ไฮไลต์สัมมนา และเวิร์กชอปภายในงานฯ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในโลกดิจิทัลคืออะไร ?
การออกแบบอนาคต
ของชีวิตในยุคดิจิทัล

การปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้

และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเพื่อความยั่งยืนสู่อนาคต
ชุมชนการเรียนรู้เพื่ออนาคต
ทำอย่างไรถึงจะก้าวหน้าในการพัฒนาตนเพื่อความยั่งยืนของอาชีพ

การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

ต้องมีสิ่งใดเป็นส่วนประกอบสำคัญในพัฒนาการตนเอง

นวัตกรรม แนวโน้ม และแนวทางแก้ไข

ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิกฤตวัยกลางคนและการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพของคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานอย่างไร ?

Organizer

Show host

Gold Sponsor

Sliver Sponsor

Supporting Associations

Knowledge partner

Supporting Media

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขวัญดาว เขตร์สมุทร (ดาว)

ผู้จัดการโครงการ
โทร: 02-833-5054                       
อีเมล: [email protected]

ณัฐรดา พาหุสัจจะลักษณ์ (ปาย)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
โทร: 02-833-5215
อีเมล: [email protected]

ชนกพร รักอารี (โชคดี )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
โทร: 02-833-5308
อีเมล: [email protected]

1 Step 1
ข้อตกลงpick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ติดตามข่าวสาร เพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
อัปเดตจากเรา