Thailand
Lifelong Learning
& Education
Expo 2022

งานแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมแนวคิดด้านการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

งานนี้รวบรวมผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต (นักการศึกษา, นายจ้าง, ลูกจ้าง และแรงงานไทยทุกเพศทุกวัย) เพื่อให้สามารถมีอาชีพอย่างยั่งยื่นได้ตลอดทุกช่วงชีวิตผ่านการปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาทักษะเดิมและการค้นหาทักษะใหม่ (new skills, reskill และ upskill)

เข้าถึง 15,000 นักเรียนผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ)!

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 บริษัทเพื่อโปรโมตโปรแกรมด้านการพัฒนาทักษะ, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรการศึกษาหลักและการศึกษาเพิ่มเติม, คลาสเรียนเพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 ราย (ทั้งผู้เข้าชมทั่วไปและพนักงานบริษัท) ที่กำลังมองหาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิม

มีอะไรจัดแสดงในงาน THAILAND LIFELONG LEARNING & EDUCATION EXPO 2022

 

คอร์สเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและวัยรุ่น (Youth Academy)

รวมคอร์สเสริมทักษะ อาทิ คอร์สเสริมทักษะด้านภาษา, กีฬา, ดนตรี, ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์,ครอสซัมเมอร์แคมป์และค่ายพัฒนาทักษะ, คอร์สเสริมพัฒนาการ เป็นต้น

1

คอร์สเสริมทักษะส่วนบุคคลและ อาชีพเสริม (Adult Education & Enrichments)

รวมคอร์สเรียนเพื่อสร้างอาชีพ อาทิ คอร์สเสริมทักษะการทำอาหารและขนมแบบมืออาชีพ, คอร์สเรียนถ่ายภาพแบบมืออาชีพ, คอร์สบาร์เทนเดอร์, คอร์สอบรมด้านสุขภาพและความงาม, คอร์สดอกไม้, คอร์สออกกำลังกาย, คอร์สการเงินและการลงทุน, คอร์สการออกแบบ/ กราฟิก และถ่ายภาพ, คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น

2

คอร์สพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงาน (Career Training & Professional Developments)

รวมคอร์สพัฒนาศักยภาพเพื่อการทำงาน อาทิ คอร์สเสริมทักษะภาษาเพื่อธุรกิจ, คอร์สพัฒนาองค์กร และคอร์สการพัฒนาตนเอง เป็นต้น

3

คอร์สพัฒนาทางการศึกษาสำหรับผู้มีความบกพร่อง (Program for people with cognitive impairments)

รวมคอร์สเรียนเพื่อผู้มีความบกพร่องในทุกรูปแบบ อาทิ คอร์สพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้มีความบกพร่อง, คอร์สศิลปะและการเขียนเพื่อผู้บกพร่อง, คอร์สพัฒนาเทคนิคการเรียนสำหรับผู้บกพร่อง, คอร์สเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บกพร่อง เป็นต้น

4

คอร์สการเรียนรู้ดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Digital & E-learning)

รวมคอร์สการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบ อาทิ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการอีเลิร์นนิ่งและคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับทุกเพศทุกวัย

5

ทำไมต้องมหกรรมการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน 2565

 
  • เสริมสร้างความรู้และทักษะแห่งอนาคต และการปรับใช้เทคโนโลยีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ สังคม และเศรษฐกิจ
  • การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง และความยั่งยืนของอาชีพซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนของ การเรียนรู้เพื่ออนาคต ต่อยอดทักษะเดิมที่มีอยู่ พร้อมพัฒนาทักษะใหม่แห่งอนาคต เพื่อความยั่งยืนทางอาชีพ
  • การเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับใช้เทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของอาชีพในประเทศไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาแรงงานสูงอายุ และยังเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

  • สร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับใช้เทคโยโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาในประเทศไทย
  • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แผนงาน และหลักสูตรของภาครัฐ ที่ช่วยสนับสนุนให้แรงงานไทยรับรู้ถึงประโยชน์ของการเรียนรู้สู่อนาคต เสริมสร้างพัฒนาการและโอกาสทางด้านการศึกษาส่วนบุคคล พร้อมความก้าวหน้าในการพัฒนาตนทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนของอาชีพ
  • เป็นแหล่งรวมของผู้เรียนรู้ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ทิศทาง ข้อคิด และแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • อำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างชีวิตของคนไทยสู่อนาคต ผ่านมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน
  • เป็นแนวทางในการส่งเสริมแรงงานไทยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเทคโนโลยี พร้อมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น

ประเภทผู้เข้าร่วมชมงาน

 

เด็ก วัยรุ่น นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง

วัยทำงาน

วัยเกษียณ

ผู้มีความบกพร่อง

ไฮไลต์สัมมนา และเวิร์กชอปภายในงานฯ

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในโลกดิจิทัลคืออะไร ?

การออกแบบอนาคต

ของชีวิตในยุคดิจิทัล

ชุมชนการเรียนรู้เพื่ออนาคต

ทำอย่างไรถึงจะก้าวหน้าในการพัฒนาตนเพื่อความยั่งยืนของอาชีพ

การปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้

และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเพื่อความยั่งยืนสู่อนาคต

การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

ต้องมีสิ่งใดเป็นส่วนประกอบสำคัญในพัฒนาการตนเอง

นวัตกรรม แนวโน้ม และแนวทางแก้ไข

ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิกฤตวัยกลางคนและการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพของคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานอย่างไร ?

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของงาน!

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารอัปเดตจากเรา

1 Step 1
ยอมรับข้อตกลง
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Show Host

Organizers

Knowledge Partner

Supporting Organizations

Media Partner

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
ขวัญดาว เขตร์สมุทร (ดาว)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทร: 02-833-5054                       
อีเมล: kwandaok@impact.co.th

สาธิยา แก้วอบเชย (ใหม่)

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายขาย
โทร: 02-833-6392
อีเมล: sathiyak@impact.co.th

ณัฐรดา พาหุสัจจะลักษณ์ (ปาย)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
โทร: 02-833-5215
อีเมล: nutradap@impact.co.th

ศศิพิมล เป็นกล (กิ๊ก)      

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
โทร: 02-833-5284                       
อีเมล: sasipimonp@impact.co.th

Facebook

@Thailandlifelonglearning

Instagram

@thailandlifelonglearning