บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่บูท E16

รายละเอียดบริษัท :

CP Future Campus Action Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตผ่านการลงมือทำจริง

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.cpfuturecampus.com

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/cpfuturecampus.official