บริษัท เดอะเรนโบว์เทร้าครีเอทิวิตี้ จำกัด

เลขที่บูท C11

รายละเอียดบริษัท :

ยินดีต้อนรับสู่ “โรงเรียนนานาชาติฟินนเวย์ ภูเก็ต”

โรงเรียนฯ เปิดรับนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

โรงเรียนนานาชาติฟินนเวย์ใช้หลักสูตรการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์เต็มรูปแบบและมีการเรียนการสอนแบบ 3 ภาษาและใช้ภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาเป็นหลัก เน้นการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข การพัฒนาทั้งร่างกาย สุขภาพที่แข็งแรงให้เด็ก ๆ อย่างครบถ้วน

ที่โรงเรียนนานาชาติฟินนเวย์ ภูเก็ต เราส่งเสริมและมีรูปแบบการสอนผ่านการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมและการเรียนรู้นอกห้องเรียนควบคู่กัน นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ การร่วมมือ การคิดอย่างวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสื่อสารเพื่อการศึกษาในเชิงลึกของแต่ละรายวิชาหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะสมัยใหม่ให้แก่นักเรียนทุกคน  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรมนอกเวลาเพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเอง

โรงเรียนนานาชาติฟินนเวย์ ปรารถนาให้การศึกษาหลักสูตรนานาชาติตามหลักสูตรฟินแลนด์ที่เน้นการ เตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนในอนาคตเป็นอีกหนึ่งชุมชนของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตและอยู่อย่างมีความสุข

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.finnwayphuket.com