คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่บูท H01

รายละเอียดบริษัท :

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-Logistics) เป็นหน่วยงานประเภทเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)) และปริญญาเอก(ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)) สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และด้านวิจัย รวมถึงหลักสูตรคอร์สระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถานบันมีชื่อเสียง มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาโท ค่าเทอม 199,000 บาทตลอดหลักสูตร ศึกษาดูงานต่างประเทศ มีทุนการศึกษาโปรแกรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และที่สำคัญเป็นหลักสูตร Online หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทำการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ไม่กระทบการทำงาน

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ หลักสูตรป.โท และ คอร์สระยะสั้นที่ทำร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตรกรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Case Studies in Logistics and Supply Chain Management

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : https://ldsc.nu.ac.th/