โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่บูท C17

รายละเอียดบริษัท :

สถาบันอาธิต อุไรรัตน์ มีเป้าหมายในการให้โอกาสทางการศึกษาระดับโลกให้แก่นักเรียนที่มีใจรักการเรียนรู้ระดับนานาชาติในประเทศไทย เตรียมพร้อมให้พวกเขามีชีวิตแห่งการให้บริการที่เชิดชูสู่ชุมชนโลกอย่างเชิดชู สถาบันอาธิต อุไรรัตน์ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติของสถานทูตบริเตนต์ที่ตั้งอยู่ในภูเก็ต โรงเรียนสาธิตภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และโรงเรียนสาธิตนานาชาติภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ตั้งอยู่ในเชียงใหม่ เหล่าสถาบันการศึกษาเหล่านี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้วยความรู้ ทักษะ และความคิดเห็นที่เหมาะสมเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ช่องทางการติดต่อ :

British International School  Phuket (BISP): https://www.bisphuket.ac.th/

Satit Bilingual School of Rangsit University (SBS): https://www.sbs.ac.th/

Satit International Bilingual School of Rangsit University Chiangmai (SIBS): https://sibs.ac.th