มาย เอวัน เลิร์นนิ่ง

เลขที่บูท G11

รายละเอียดบริษัท :

ซอฟต์แวร์จัดการศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรพร้อมแอพพลิเคชั่นมือถือ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ระบบเก็บและติดตามการชำระเงิน ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนและตารางเรียน ระบบส่ง announcement ได้ไม่จำกัดข้อความ และระบบส่งรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://aoneschools.com/th/

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/AOneThailand