อีซอฟท์ เอดูเคชั่น จำกัด

เลขที่บูท D16

รายละเอียดบริษัท :

เกี่ยวกับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลักสูตร ของมหาวิทยาลัย อังกฤษ เพื่อการศึกษาในประเทศไทย ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อเปิดการเรียนการสอน ในประเทศไทย

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตร MBA – ระยะเวลา 18 เดือน รวมถึงงานวิจัยทางธุรกิจ

– หลักสูตรทั่วไป (General)

– การตลาด (Marketing)

– การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hospitality Management)

– การจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Management)

– การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

– การเงิน (Finance)

– ภาควิชาเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจบริหาร (BA) ระยะเวลา 3 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ (BA) ระยะเวลา 1 ปี (TopUp)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://internationalcollege.ptu.ac.th/elementor-1090/

เฟสบุ๊ก: www.facebook.com/ESOFTThailand