บริษัท เฟ็น ไอ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บูท H03

รายละเอียดบริษัท :

Fen-i Group เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้  การศึกษา ทั้งในและต่างประเทศเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาแห่งอนาคตทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาวางแผนแนวทางการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะตามบุคคล แบบฟินแลนด์  สำหรับเด็ก และครอบครัวและ บริการเทรนนิ่งบุคคลากรภายในองค์กร และวางแผนพร้อมกับผู้บริหาร ทักขนาดธุรกิจ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ปรึกษาวางแผนแนวทางการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะตามบุคคล แบบฟินแลนด์  สำหรับเด็ก และครอบครัวและ บริการเทรนนิ่งบุคคลากรภายในองค์กร และวางแผนพร้อมกับผู้บริหาร ทักขนาดธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://www.fenifuture-education.com/