บริษัท เฟ็น ไอ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่บูท H03

รายละเอียดบริษัท :

Fen-i Group เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ การศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาแห่งอนาคตทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาวางแผนแนวทางการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะตามบุคคลแบบฟินแลนด์สำหรับเด็กและครอบครัว และ บริการเทรนนิ่งบุคคลากรภายในองค์กรและวางแผนพร้อมกับผู้บริหารทุกขนาดธุรกิจ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ปรึกษาวางแผนแนวทางการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะตามบุคคลแบบฟินแลนด์ สำหรับเด็กและครอบครัว และบริการเทรนนิ่งบุคคลากรภายในองค์กร และวางแผนพร้อมกับผู้บริหารทุกขนาดธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://www.fenifuture-education.com/