UNHCR

เลขที่บูท E23

รายละเอียดบริษัท :

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ( UNHCR ) เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติที่ทำงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  UNHCR ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศและค้นหาแนวทางแก้ไขที่ถาวรสำหรับผู้ลี้ภัย บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และผู้พลัดถิ่นจำนวน 103 ล้านคนทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก โดยร้อยละ 80 คือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับความบอบช้ำจากสงครามและความรุนแรง ใน พ.ศ. 2564 เพียงปีเดียว สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึง 40 สถานการณ์ ใน 29 ประเทศทั่วโลก เราทำงานอยู่ในพื้นที่และพร้อมลงพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ภายใน 72 ชั่วโมง  เพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกมาตลอด 73 ปี และในสถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุการณ์มากมายที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง เราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากทุกภาคส่วนในสังคมท่ามกลางวิกฤตรอบโลก

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมผู้มาใช้บริการในด้านจิตใจ ผ่านกิจกรรมร่วมเขียนโปสการ์ดส่งกำลังใจ คำอวยพรและความหวังให้กับเด็กและเยาวชนในกลุ่มผู้ลี้ภัยและผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติเนื่องในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลก เพื่อส่งมอบความรักต่อเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://www.unhcr.org/th/

เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/UNHCRThailand