บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด

เลขที่บูท C03

รายละเอียดบริษัท :

บริษัทที่นำเข้าเทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับโลกมาสู่ 6 ประเทศ ASEAN เพื่อให้เยาวชนกว่า 74 ล้านคน รวมถึงผู้สนใจทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนทักษะสำคัญและทักษะแห่งอนาคต ผ่านเทคโนโลยีคุณภาพสูงและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

CodeCombat คือ สื่อการเรียนการสอน ทักษะการเขียน Code ในรูปแบบของการเล่นเกม สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง 3 ภาษาหลัก คือ Python Javascript และ C++

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.codecombat.com

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/CodeCombatTH