เลขที่บูท F15

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

เอเอฟเอส คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันจะส่งผลให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างสันติสุขและเท่าเทียมกันตามพันธกิจหลักของเอเอฟเอสที่มีร่วมกันทั่วโลก โดยปัจจุบัน เอเอฟเอส ประเทศไทย มีโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมได้ตลอดทั้งชีวิต ทั้งโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมระยะ 1 ปี และโครงการระยะสั้น ซึ่งส่งนักเรียนไทยไปยังต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศ และเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย และนอกจากนั้นยังมีโครงการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Learning Programs) ทั้งในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ และรูปแบบกิจกรรมค่าย
  1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก เวลส์ ระยะ 4 สัปดาห์
  2. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประเทศออสเตรเลีย ระยะ 3 เดือน
  3. โครงการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์ (Global Up และ Global You)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.afsthailand.org 
Social Media https://www.facebook.com/afsthailandofficial