เลขที่บูท F20

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

อบรม สัมมนา ออกแบบหลักสูตร

เรียนรู้รูปแบบ Onsite & Online

เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงานของพนักงานในองค์กรทั่วไปและองค์กรในนิคมอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษากับองค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.bananatraining.com 
Social Media
facebook.com/bananatraining
youtube/bananatraining
line/@bananatraining
e-mail: [email protected]