เลขที่บูท C10

รายละเอียด :

สถาบันเบรนฟิต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ให้พร้อมในการเรียนรู้และมีทักษะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ฝึกสมองรอบด้านจากงานวิจัยกว่า 30 ปี สำหรับเด็กอายุ 3-18 ปี พัฒนาทักษะสมาธิ ความจำ การเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัส การฟัง ภาษา อารมณ์และการเข้าสังคม

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : https://www.brainfit.co.th
Facebook : BrainFit Thailand