เลขที่บูท C08

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

EnglishScore มิติใหม่ของการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  มีการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก 

BritishCouncil  องค์กรด้านภาษาระดับโลก จากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://www.englishscore.com/ 
Social Media https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/