เลขที่บูท G16

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคม

หลักสูตร Skills4Life เรียนรู้ทักษะพัฒนาชีวิต เติมเต็มสมรรถนะด้านการทำงาน และการเข้าสังคมก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th

Social Media
Facebook: CMU School of Lifelong Education
Line Official Account: @CMULifelong
Instagram: @cmulifelong