เลขที่บูท D10

รายละเอียด :

บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลนักเรียนให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกเช่น Oxford Cambridge และ Ivy League

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชื่อดัง ตั้งแต่การค้นหาสาขาวิชาที่เหมาะสมกับผู้เรียน การวางแผนกำหนดการ การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและกิจกรรม ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถมุ่งสู่เป้าหมายเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำระดับโลก

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.crimsoneducation.org 
Facebook : Crimson Education