เลขที่บูท G18

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

DeeDa Care เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมทางการกุศล เราเริ่มต้นจากสิงคโปร์ในปี 2019 และได้ขยายมายังไทย และเวียดนามในปี 2022 

ณ ตอนนี้ เรากำลังมุ่งเน้น ที่จะนำเสนอเครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจช่วย Support กิจกรรมระดมทุนเพื่อการกุศล เช่นเดียวกับการค้นคิดวิธีใหม่ๆ ที่จะช่วยมูลนิธิต่างๆ และสร้างผลกระทบให้มากขึ้น เช่น Big Screen Donation, การจัดกิจกรรมการกุศลผ่านไลฟ์สตรีม, การประมูล ฯลฯ เป็นต้น โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำสิ่งดีๆนั้นโปร่งใส ทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.deeda.care 
Social Media https://www.facebook.com/deeda.thailand1