เลขที่บูท D14

รายละเอียด :

บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรม อาทิเช่น SolidWorks, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp ฯลฯ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ บริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก SolidWorks Corporation (CSWP) และ AUTHORIZED TRAINING CENTER โดยมาตรฐานจาก AUTODESK ,Inc. ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมโดยตรง จะทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเรียนและนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

Deti Course Online เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมคอร์สออนไลน์ที่เน้นเฉพาะสอนการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสถาปัตยกรรม อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบและออกแบบ หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.deti.co.th
Facebook : DETI Training สอนเขียนแบบ Solidworks Autocad Revit SketchUp