เลขที่บูท G22

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

ให้บริการด้านความรู้ ทั้งในรูปแบบวารสาร หนังสือวิชาการและเว็บไซต์ โดยมีวารสาร 3 ฉบับ คือ เอกสารภาษีอากร HR Society และ CPD&ACCOUNT รวมทั้งหนังสือความรู้ด้านภาษี บัญชีและกฏหมาย
สมัครสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร HR Society และ CPD&ACCOUNT ได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งหนังสือความรู้ด้านภาษี บัญชีและกฏหมายจากธรรมนิติในราคาสุดพิเศษ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://magazine.dst.co.th/
Social Media https://www.facebook.com/Bookdharmniti