เลขที่บูท C18

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

edukey.me สนามแห่งการค้นหาตัวเองแหล่งรวมการแนะแนวอาชีพกว่า 40 อาชีพ พร้อมแล้วให้คุณได้เข้ามาค้นหาตัวเอง
edukey.me สนามแห่งการค้นหาตัวเอง
1. รู้จักตัวเอง ผ่าน แบบวัดแววบุคลิกภาพสู่ความสนใจทางอาชีพ
2. ค้นหาตัวเอง ผ่าน การแนะแนวอาชีพจากบุคคลต้นแบบกว่า 40 อาชีพ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.edukey.me

Social Media https://www.facebook.com/edukey.me/