เลขที่บูท B17

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สถาบันสอนการแสดงแห่งแรกที่ผนึกกำลังจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังละครเวที วงการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนการแสดงที่แข็งแกร่ง และสร้างผลสัมฤทธิ์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล

ช่องทางการติดต่อ :

 เว็บไซต์ https://www.finaleacademy.com/ 
Social Media https://www.facebook.com/finaleacademy/