เลขที่บูท F16

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

Harbour.Space University มหาวิทยาลัยแนวใหม่ที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และดีไซน์
ตอบโจทย์ตรงความต้องการของภาคธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ระดับแนวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึงปั้นสตาร์ตอัพให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัทสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาชื่อดังจากประเทศสเปน “Harbour.Space University” โครงการ Harbour.Space@UTCC จะเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ช่องทางการติดต่อ :

Website https://harbour.space/ 
Social Media https://www.facebook.com/Harbour.Space.University