เลขที่บูท D15

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

‘BASE Playhouse’ HR tech and Learning Consultant มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถของมนุษย์ ทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
– BASE for Corporate : ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้เพื่อองค์กร
– SEEN : Assessment and Recruitment Platform
– BASE Entrepreneur Sandbox : หลักสูตรผู้ประกอบการ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.baseplayhouse.co
www.corporate.baseplayhouse.co

Social Media
www.facebook.com/BASEPlayhouse /
www.facebook.com/BASEForCorporate