เลขที่บูท D08

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Perfect English กับครูพี่แอน เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ทีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์กว่า 3.5 ล้านคน และเป็นครูสอนภาษาอังกฤษขวัญใจนักเรียนอีกด้วย

 

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://learnovate.co.th
Social Media https://www.facebook.com/englishforfunbyann