เลขที่บูท E04

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

โรงเรียนศิลปะการอาหาร เลอโนท ประเทศไทย เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว การทำขนมอบ และ การทำขนมปัง รวมถึงเปิดสอนในหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Cuisine Chef Diploma)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการทำขนมอบ (Patisserie Chef Diploma)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการทำขนมปัง (Boulangerie Chef Diploma)
หลักสูตรระยะสั้น (Advanced Training Course)

ช่องทางการติดต่อ :

Website www.lenotre.co.th  
Social Media www.facebook.com/LenotreThailand/