เลขที่บูท E10

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม เปิดสอนอาชีพเฉพาะด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการต่อยอดสมัครงานบริการบนเรือสำราญหรือโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :

Website www.maruchot.com

Social Media https://www.facebook.com/MaruCHOT