เลขที่บูท E27

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

Notero เราผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาด้านดนตรี เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ให้เด็กไทยได้เรียนดนตรีที่เข้าถึงง่ายและเท่าเทียมกันในระดับสากล

ช่องทางการติดต่อ :

Website https://notero.co

Social Media https://www.facebook.com/noterosmartmusic