เลขที่บูท B14

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

RobotLAB Thailand สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ พัฒนาทักษะด้าน “AI Robotics & Coding” สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปีขึ้นไป ณ อาคาร SIAMSCAPE ชั้น 9

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://www.robotlab.in.th/

Social Media https://www.facebook.com/RobotLABTH