เลขที่บูท F17

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สมาคมวิชาชีพที่ช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้นักแปลและล่ามอาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทยระดับ Intermediate (30 ชั่วโมง) และหลักสูตรล่ามกฎหมายและการแพทย์คู่ภาษาไทย-อังกฤษ ระดับ Intermediate (48 ชั่วโมง) เพื่อสอบขึ้นทะเบียนนักแปลและล่ามรับรอง (Certified) ระดับ C2 และ C3

ช่องทางการติดต่อ :

Website : www.wallstreetenglish.in.th
Social Media : https://www.facebook.com/wse.thailand