เลขที่บูท B09

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี,หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก มี 3 วิทยาเขตพระรามเก้า,วิทยาเขตหัวหิน เเละศูนย์การศึกษาอโศก
โดยเปิดสอนทั้งแบบนานาชาติ,สองภาษา เเละภาษาไทย แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ใช้โมเดล 4-I ในการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โมเดล 4-I มาจาก International, Innovative, Industry และ Integrity เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนแต่ยังหมายถึงการช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และ กล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรปริญญาตรี
เปิดสอนทั้งแบบนานาชาติ และสองภาษา ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ และการออกแบบ ผ่านการรับรองคุณภาพจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดโอกาสการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้ง Student Exchange Program เเละ Dual Degrees กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

หลักสูตรปริญญาโท
Stamford MBA (บริหารธุรกิจ) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน สามารถเลือกแผนการเรียนที่เหมาะกับตนเองได้ โดยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์ การเรียนการสอนของ Stamford MBA มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยหลักการ 4-I ไม่ว่าจะเป็น Innovative Learning, Industry Linkage, International Perspective และ Integrity โดยเชื่อมโยงสี่ส่วนนี้เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://www.stamford.edu/
Facebook  https://www.facebook.com/stamfordthailand
Instagram https://www.instagram.com/stamfordthailand/