เลขที่บูท E08

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

บริษัท สตีม ออฟ ธิงส์ จำกัด คือทีมที่มีความชำนาญด้านการเป็นที่ปรึกษาองค์กรและการจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์สมัยใหม่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หลักสูตร STEAM DRONE & CODING เป็นการบรูณาการจาก 5 ศาสตร์วิชา โดยใช้โดรนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะเกี่ยวกับการสั่งงานหุ่นยนต์โดรนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ผ่านการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.steamofthings.com
Social Media https://www.facebook.com/steamofthings