เลขที่บูท G09

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการการันตีความสามารถในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถการันตีได้ว่าคนนั้นมีความรู้ ความสามารถในอาชีพอย่างแท้จริง

ช่องทางการติดต่อ :

Website : https://www.tpqi.go.th/th/home

Social Media
https://www.facebook.com/TPQIfanpage
Instagram: tpqi_ig
Youtube: TPQI
Twitter: TPQI_online