เลขที่บูท F13

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียนอย่างมืออาชีพ โดยสถาบัน ALMA
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำเบเกอรีและขนมอบมืออาชีพ โดยสถาบัน ALMA
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ โดยสถาบัน TSUJI
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.thefoodschool.com
Facebook : The Food School Bangkok