มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เลขที่บูท D15

รายละเอียดบริษัท :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หลักสูตรปริญญาโท-เอก (MBA, CIM, LAW, CITE)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://www.dpu.ac.th/

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/dpu.ac.th