โครงการ Micro-Credentials วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่บูท D18

รายละเอียดบริษัท :

4LifelongLearning แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นในความสามารถ ขอเชิญมาติด Badge สำหรับการทำงานของคุณด้วย Micro-Credentials (MC)

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

พัฒนาทักษะด้วย Micro-Credentials จากการลงมือทำจริง สั้น กระชับ ตรงตามความต้องการ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.4lifelonglearning.org