โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน

เลขที่บูท B13

โรงเรียนนานาชาติแมนดารินเป็นโรงเรียนนานาชาติผสมผสานระหว่างหลักสูตรอังกฤษและหลักสูตรจีนที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาติควบคู่กับภาษาจีนโดยคุณครูสัญชาติจีน และยังมีการใช้หลักสูตร STEAM ในโรงเรียนอีกด้วย MIS เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-school จนถึงระดับชั้น Year 13 (อายุ 2 – 18 ปี)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.mandarin.ac.th

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/mandarinbangkok/