บริษัท เลิร์นโอเวท จำกัด (Perfect English กับครูพี่แอน)

เลขที่บูท E08

รายละเอียดบริษัท :

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Perfect English กับครูพี่แอน เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ทีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์
กว่า 3.5 ล้านคน และเป็นครูสอนภาษาอังกฤษขวัญใจนักเรียนอีกด้วย

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

หนังสือภาษาอังกฤษอ่านเสริมทักษะและคอร์สเรียนออนไลน์ เช่น คอร์ส Perfect English, IELTS up, Better
English และอื่นๆ อีกมากมาย

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://learnovate.co.th
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/englishforfunbyann