แบบฟอร์มเข้าร่วมรับชมงาน

1 Step 1
Personal Data l ข้อมูลส่วนตัว
Salutation | คำนำหน้า
Which segments are you interested? I กรุณาระบุกลุ่มธุรกิจที่คุณสนใจ (Please select all that apply| เลือกได้หลายคำตอบ)
Are you interested to attend our business matching programme? | คุณสนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจหรือไม่
Are you interested to attend our conference ? I คุณสนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือไม่*

I accept that after registering, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. may contact me with updates, relevant promotions and information about future events. The event sponsor/partner may also contact me about their products and services. l ฉันยอมรับว่าหลังจากลงทะเบียนแล้ว บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จะติดต่อฉันเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดต โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคต ผู้สนับสนุน/พันธมิตรการจัดงานอาจติดต่อฉันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

Click to read privacy notice. | คลิก เพื่อดูประกาศความเป็นส่วนตัว

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right