เลขที่บูท G03

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

“42 BANGKOK” (42 บางกอก) สถาบันการเรียนรู้ทางด้าน programming / coding ฟรีแห่งแรกในไทยและยังนับเป็นแห่งแรกในอาเซียนอีกด้วย เพื่อสนับสนุนศักยภาพของคนไทยและแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ ซึ่งนับเป็นสถาบันทางเลือกที่มีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ 3 แนวคิดหลักคือ ไม่มีอาจารย์ ไม่มีคาบเรียน และไม่มีค่าเทอม

 

3 แนวคิด เพื่อการเรียนprogramming/coding ใหม่แห่งแรกในประเทศไืทย

         เป้าหมายของ 42 บางกอก ไม่ได้มีแค่การปั้นโปรแกรมเมอร์ที่มีความเก่ง ความคิดสร้างสรรค์ แต่ระหว่างทางของการเรียน ยังสามารถเพิ่มทักษะทั้ง soft skill และ hard skill ซึ่งเหมาะกับยุคสมัยใหม่ในการเตรียมคนเข้าสู่การทำงานสายเทคโนโลยี

        1)  ไม่มีค่าเทอม (No tuition) ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนและทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา

        2) ไม่มีอาจารย์สอน (No teachers) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมและเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค อีกทั้งหลักสูตรเนื้อหาการเรียนทั้งหมดได้ถูกพัฒนามาจากทีมงานวิชาการจาก Ecole 42 Paris ประเทศฝรั่งเศส

        3) ไม่มีคาบเรียน (No classes) เรามีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ออกโดย Ecole 42 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็น global certificate ที่ผู้เรียนสามารถยื่นสมัครงานได้ทุกที่ทั่วโลก ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุค Disruption ที่ใบปริญญาไม่สำคัญเท่าความรู้ความสามารถอีกต่อไป

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.42bangkok.com
Social Media: Facebook 42Bangkok