เลขที่บูท D28

รายละเอียด :

AIHM ก่อตั้งโดย ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันเลส์ โรชส์ซึ่งเป็นผู้นำด้านการศึกษาสาขาการบริการระดับโลก

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :