เลขที่บูท B06

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

นวัตกรรมจอทัชสรีนสำหรับห้องเรียนที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มการสอนแบบออนไลน์

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.hollywood.co.th 
Facebook : Hollywood International Ltd.