เลขที่บูท C22

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบของ EASA รวมไปถึงเป็นผู้ผลิตนักบินให้เป็นไปตามมาตรฐานของ FAA บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรสำหรับ ลูกเรือ (Cabin crew)  เพื่อตอบสนองความต้องต้องการของธุรกิจสายการบิน และบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจาก Honda ในการจัดจำหน่ายและซ่อมบำรุง Honda jet

หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเรือระดับนานาชาติ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันต้องการเป็นลูกเรือในสายการบินต่างประเทศ ที่ได้รับสิทธ์ทำงานในสายการบินเมื่อเรียนจบ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://www.tai.aero/
Social Media https://www.facebook.com/thai.aerospaceindustries