สอนวิธีการทำขนมไทยตำรับชาววัง

 ไม่มีค่าใช้จ่าย 16 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 – 16.00 น. บรรยายโดย อาจารย์ การะเกศ อังศุภานิช ตัวแทนจาก สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (สกสอ)