ปรับ Mindset ปลุก Passion เพิ่มความสามารถทางการตลาดและการขายแบบขั้นเทพ!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้:
✅ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานยุคใหม่
✅ การปรับ Mindset เริ่องของการมองโลกในแง่บวก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
✅ การคิดและทำให้เร็วขึ้น
✅ การวางแผนกลยุทธ์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
✅ เพิ่มศักยภาพด้านการขาย การตลาดและการดำเนินงาน
✅ แนวโน้มด้านการตลาดปี 2022
✅ ทักษะการขายและพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน